Quy định và hình thức thanh toán

– Thanh toán: Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận, Chỉ thanh toán cho người giao hàng sau khi kiểm tra thông tin đầy đủ.
– Giá trị hợp đồng được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, công ty sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.